preskoči na sadržaj

Osnovna škola Majstora Radovana Trogir

Login
Logo škole

Virtualne učionice

Školsko zvono

Centri izvrsnosti

Sigurni internet

 

Provjerite dostupnost lektire u katalogu školske knjižnice:

Lektire za 1. razred u školskoj knjižnici

Lektire za 2. razred u školskoj knjižnici

Lektire za 3. razred u školskoj knjižnici

Lektire za 4. razred u školskoj knjižnici

Lektire za 5. razred u školskoj knjižnici

Lektire za 6. razred u školskoj knjižnici

Lektire za 7. razred u školskoj knjižnici

Lektire za 8. razred u školskoj knjižnici

 

DIGITALNA ZBIRKA KNJIŽEVNIH DJELA NA HRVATSKOM JEZIKU

POVEZNICA: http://dzs.ffzg.unizg.hr/popis.htm

 

Za pristup digitaliziranoj zbirci lektire na stranici http://lektire.skole.hr/ za osnovnu školu koristite eduHr - portal ili izradite korisnički račun na ovoj poveznici.

Edu.hr portal je centralno mjesto za pristup uslugama koje pruža CARNet, a dostupne su uz primjenu elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Prijavom na ovom portalu bit ćete prijavljeni na sve usluge koje imate pravo koristiti, bez potrebe za višestrukom autorizacijom na različitim mjestima.

Nakon prijave zelenom bojom će biti označene sve usluge kojima imate pravo pristupa s obzirom na vaš status u sustavu obrazovanja.

dostupna e-LEKTIRa ZA OSNOVNU ŠKOLU


1. razred osnovne

Bajke - (oko 1806-1858) - Jacob i Wilhelm Grimm


2. razred osnovne

Bajke - (1835-1845) - Hans Christian Andersen


3. razred osnovne

Basne - (6. st. pr. Krista) - Ezop
Basne - (1920-1930-tih) - Ivana Brlić Mažuranić
Nemam vremena - (1994) -


4. razred osnovne

Heidi - (1880-1881) - Johanna Spyri
Knjiga o džungli - (1894) -


5. razred osnovne

Basne - (6. st. pr. Krista) - Ezop
Basne - (1920-1930-tih) - Ivana Brlić Mažuranić


6. razred osnovne

Povjestice - (1866 i kasnije) - August Šenoa


7. razred osnovne

Oliver Twist - (1838) -
Duga - (1907) - Dinko Šimunović
Voda - (1927) - Vladimir Nazor


8. razred osnovne

Romeo i Julija - (između 1591 i 1595) - William Shakespeare
Branka - (1881) - August Šenoa
Sirota - (1885) - Eugen Kumičić
Mor - (1930) - Đuro Sudeta
preskoči na navigaciju