preskoči na sadržaj

Osnovna škola Majstora Radovana Trogir

Login
Logo škole

Virtualne učionice

Školsko zvono

Centri izvrsnosti

Sigurni internet

Napomena

Svi gospodarski subjekti koji preuzmu dokumentaciju za nadmetanje u predmetu nabave izvođenje radova – sanacija sanitarnih čvorova i garderoba uz gimnastičku dvoranu i sanitarnog čvora na katu OŠ Majstora Radovana sa web stranice OŠ dužni su dostaviti e-mail adresu radi moguće dostave dodatnih informacija i objašnjenja koje će OŠ Majstora Radovana bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

preskoči na navigaciju