preskoči na sadržaj

Osnovna škola Majstora Radovana Trogir

Login
Logo škole

Virtualne učionice

Školsko zvono

Centri izvrsnosti

Sigurni internet

Odluka o odabiru davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 7. a i b razreda
Virgil Jureškin / datum: 20. 5. 2022. 13:17

OSNOVNA ŠKOLA

MAJSTORA RADOVANA

TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

 

Trogir, 18.  5. 2022.

 

 

 

ODLUKU O ODABIRU

davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 7. a i b razreda

 

 

Na roditeljskom sastanku učenika 7.  a i b  razreda održanom dana  18. 5. 2022. za davatelja usluga za organizaciju višednevne učioničke nastave izabrana je većinom glasova agencija

F-tours, Split.

Predsjednica Povjerenstava: V. d. ravnatelja:
Tatjana Rogošić Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]Objava odluke Povjerenstava za javni poziv 4/2022
Virgil Jureškin / datum: 13. 5. 2022. 12:05

OSNOVNA ŠKOLA

MAJSTORA RADOVANA

TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

 

Trogir, 11. 5. 2022.

 

Na temelju čl. 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (N.N. 67/14,81/15, 53/21), Povjerenstvo za provođenje izvanučioničke nastave objavljuje

 

ODLUKU O ODABIRU

ponuda potencijalnih davatelja usluga  za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika

7 a,b razreda

 

 

            Na sastanku Povjerenstva  održanom 11. 5. 2022.  za potencijalne davatelje usluga za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika 7. a,b razreda Osnovne škole Majstora Radovana Trogir odredište Istra razmatrane su dvije pristigle ponude i to  

 

 1. F-tours, Split
 2. Eridan, Kaštel Stari

 

Pozivaju se predstavnici agencija na predstavljanje ponuda na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati 18. 5. 2022. u 18,00 sati u Osnovnoj školi Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12.

Predsjednik Povjerenstava: V. d. ravnateljice:
Tatjana Rogošić Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]Odluka o odabiru davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 7. c i d razreda
Virgil Jureškin / datum: 13. 5. 2022. 12:02

OSNOVNA ŠKOLA

MAJSTORA RADOVANA

TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

 

Trogir, 10. 5. 2022.

 

 

 

ODLUKU O ODABIRU

davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 7. c i d razreda

 

 

Na roditeljskom sastanku učenika 7.  c i d  razreda održanom dana  10. 5. 2022. za davatelja usluga za organizaciju višednevne učioničke nastave izabrana je većinom glasova agencija

Eridan, Kaštel Stari.

Predsjednica Povjerenstava:

V. d. ravnatelja:

Danijela Keran

Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]Objava odluke Povjerenstava za javni poziv 3/2022
Virgil Jureškin / datum: 6. 5. 2022. 19:01

Objava odluke Povjerenstava za javni poziv 3/2022

 

 

OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

 

Trogir, 6. 5. 2022.

 

Na temelju čl. 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (N.N. 67/14,81/15, 53/21), Povjerenstvo za provođenje izvanučioničke nastave objavljuje

 

ODLUKU O ODABIRU

ponuda potencijalnih davatelja usluga  za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika

7c,d razreda

 

 

            Na sastanku Povjerenstva  održanom 6. 5. 2022.  za potencijalne davatelje usluga za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika 7. c,d razreda Osnovne škole Majstora Radovana Trogir odredište Istra razmatrane su dvije pristigle ponude i to  

 

 1. Kvarner express, Split
 2. Eridan, Kaštel Stari

 

Povjerenstvo je zaključilo da je ponuda Kvarner expressa nepotpuna jer nije naveden datum realizacije iznaučiočke nastave, te je odlučeno da se na predstavljanje ponude pozove samo agencija Eridan, Kaštel Stari.

Pozivaju se predstavnici agencije na predstavljanje ponude na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati 10. 5. 2022. u 18,30 sati u Osnovnoj školi Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12.

 

Predsjednik Povjerenstava: V. d. ravnateljice:
Danijela Keran Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE UČENIKA 7. A, B RAZREDA
Virgil Jureškin / datum: 6. 5. 2022. 08:31

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014, 81/15, 53/21) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

VIŠEDNEVNE  IZVANUČIONIČKE NASTAVE

UČENIKA 7. A, B  RAZREDA

 

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu na e-mail adresu : ured@os-mradovana-trogir.skole.hr

 

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

 

 

Klasa: 602-01/22-09-137

Urbroj: 2181-280-01-22-5

Trogir, 6. 5. 2022.

V. d. ravnateljice:

Zorana Brodarić, prof.

 

 

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE UČENIKA 7 C,D RAZREDA
Virgil Jureškin / datum: 29. 4. 2022. 10:54

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014, 81/15, 53/21) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

VIŠEDNEVNE  IZVANUČIONIČKE NASTAVE

UČENIKA 7 C,D  RAZREDA

 

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu na e-mail adresu : ured@os-mradovana-trogir.skole.hr

 

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

 

 

Klasa: 602-01/22-09-131

Urbroj: 2181-280-01-22-3

Trogir, 29. 4. 2022.

 

V. d. ravnateljice:

Zorana Brodarić, prof.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE..7.cd- 2022.


[OPŠIRNIJE]Odluka o odabiru davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 4. a,b,c,d razreda
Virgil Jureškin / datum: 21. 3. 2022. 15:01

OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

Trogir, 17. 3. 2022.

 

ODLUKU O ODABIRU

davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 4. a,b,c,d razreda

 

 

Na roditeljskom sastanku učenika 4. a,b,c,d  razreda održanom dana  17. 3. 2022. za davatelja usluga za organizaciju višednevne učioničke nastave izabrana je većinom glasova agencija

Eridan, Kaštel Stari.

Predsjednica Povjerenstava: Ravnatelj:
Marija Uljević Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]Objava odluke Povjerenstava za javni poziv 2/2022
Virgil Jureškin / datum: 9. 3. 2022. 14:28

OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

Trogir, 8. 3. 2022.

 

Na temelju čl. 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (N.N. 67/14,81/15, 53/21), Povjerenstvo za provođenje izvanučioničke nastave objavljuje

 

ODLUKU O ODABIRU

ponuda potencijalnih davatelja usluga  za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika

4.a,b,c,d razreda

 

 

            Na sastanku Povjerenstva  održanom 8. 3. 2022.  za potencijalne davatelje usluga za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika 4.a,b,c,d razreda Osnovne škole Majstora Radovana Trogir odredište Hrvatsko zagorje,  odabrane su tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima kako sljedi:

 

 1. Kvarner express, Split
 2. Laudon travel, Gospić
 3. Eridan, Kaštel Stari

 

 

Pozivaju se predstavnici odabranih putničkih agencija na predstavljanje ponuda na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati 17. 3. 2022. u 17,30 sati u Osnovnoj školi Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12 . Vrijeme predstavljanja je 10-15 minuta za svakog ponuditelja.

 

 

Predsjednik Povjerenstava: Ravnateljica:
Marija Uljević Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE UČENIKA 4. A,B,C,D RAZREDA
Virgil Jureškin / datum: 3. 3. 2022. 19:00

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014, 81/15, 53/21) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

VIŠEDNEVNE  IZVANUČIONIČKE NASTAVE

UČENIKA 4. A,B,C,D  RAZREDA

 

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu na e-mail adresu : ured@os-mradovana-trogir.skole.hr

 

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

 

 

Klasa: 602-01/21-09-72
Urbroj: 2181-280-01-22-3
Trogir, 3. 3. 2022.

Ravnateljica:

Zorana Brodarić, prof.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


[OPŠIRNIJE]Odluka o odabiru davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 8. a,b,c,d razreda
Virgil Jureškin / datum: 16. 2. 2022. 17:42

OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

Trogir, 15. 2. 2022.

 

ODLUKU O ODABIRU

davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 8. a,b,c,d razreda

 

 

Na roditeljskom sastanku učenika 8. a,b,c,d  razreda održanom dana  15. 2. 2022. za davatelja usluga za organizaciju višednevne učioničke nastave izabrana je većinom glasova agencija

Eridan, Kaštel Stari.

 

Predsjednica Povjerenstava: Ravnatelj:
Tihana Mamut Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]Objava odluke Povjerenstava za javni poziv 1/2022
Virgil Jureškin / datum: 10. 2. 2022. 10:51

OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

Trogir, 9. 2. 2022.

 

Na temelju čl. 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (N.N. 67/14,81/15, 53/21), Povjerenstvo za provođenje izvanučioničke nastave objavljuje

 

ODLUKU O ODABIRU

ponuda potencijalnih davatelja usluga  za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika

8.a,b,c,d razreda

 

            Na sastanku Povjerenstva  održanom 9. 2 2022.  za potencijalne davatelje usluga za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika 8.a,b,c,d razreda Osnovne škole Majstora Radovana Trogir odredište Istra,  odabrane su tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima kako sljedi:

 

 1. Discover Dalmatia, Split
 2. Laudon travel, Gospić
 3. Eridan, Kaštel Stari

 

 

Pozivaju se predstavnici odabranih putničkih agencija na predstavljanje ponuda na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati 15. 2. 2022. u 17,40 sati u Osnovnoj školi Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12 . Vrijeme predstavljanja je 10-15 minuta za svakog ponuditelja.

 

 

Predsjednik Povjerenstava: Ravnateljica:
Tihana Mamut  Zorana Brodarić, prof.

                                                  


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE UČENIKA 8. A,B,C,D RAZREDA
Virgil Jureškin / datum: 4. 2. 2022. 09:36

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014, 81/15, 53/21) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

VIŠEDNEVNE  IZVANUČIONIČKE NASTAVE

UČENIKA 8. A,B,C,D  RAZREDA

 

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu na e-mail adresu : ured@os-mradovana-trogir.skole.hr

 

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

 

 

Klasa: 602-01/22-09-26

Urbroj: 2184-19-01-22-3

Trogir, 4. 2. 2022.

Ravnateljica:

Zorana Brodarić, prof.

 

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE..8.abcd_ 2022.

 


[OPŠIRNIJE]Odluka o odabiru davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 4. c i d razreda
Virgil Jureškin / datum: 14. 6. 2021. 14:48

OSNOVNA ŠKOLA

MAJSTORA RADOVANA

TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

 

Trogir, 11. 6. 2021.

 

 

 

ODLUKU O ODABIRU

davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 4. c i d razreda

 

 

Na roditeljskom sastanku učenika 4. c i d razreda održanom dana  11. 6. 2021. za davatelja usluga za organizaciju višednevne učioničke nastave izabrana je većinom glasova agencija

F-tours, Split.

 

Predsjednica Povjerenstava: Ravnatelj:
Jela Alajbeg Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]Odluka o odabiru davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 4. a i b razreda
Virgil Jureškin / datum: 9. 6. 2021. 13:44

OSNOVNA ŠKOLA

MAJSTORA RADOVANA

TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

 

Trogir, 8. 6. 2021.

 

 

 

ODLUKU O ODABIRU

davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 4. a i b razreda

 

 

Na roditeljskom sastanku učenika 4. a i b razreda održanom dana  8. 6. 2021. za davatelja usluga za organizaciju višednevne učioničke nastave izabrana je većinom glasova agencija

Eridan, Kaštel Stari.

 

 

Predsjednica Povjerenstava: Ravnatelj:
Jelena Plejić Senjanin Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]Objava odluke Povjerenstava za javni poziv 2/2021
Virgil Jureškin / datum: 7. 6. 2021. 13:04

OSNOVNA ŠKOLA

MAJSTORA RADOVANA

TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

 

Trogir, 7. 6. 2021.

 

Na temelju čl. 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (N.N. 67/14,81/15, 53/21), Povjerenstvo za provođenje izvanučioničke nastave objavljuje

 

ODLUKU O ODABIRU

ponuda potencijalnih davatelja usluga  za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika

 4. a i b razreda

 

 

            Na sastanku Povjerenstva  održanom 7. 6. 2021.  za potencijalne davatelje usluga za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika 4. a i b razreda Osnovne škole Majstora Radovana Trogir odredište Hrvatsko zagorje,  odabrane su tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima kako sljedi:

 

 1. Discover Datia, Split
 2. F-tours, Split
 3. Eridan, Kaštel Stari

 

 

Pozivaju se predstavnici odabranih putničkih agencija na predstavljanje ponuda na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati 8. 6. 2021. u 18,00 sati u Osnovnoj školi Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12 . Vrijeme predstavljanja je 10-15 minuta za svakog ponuditelja.

Predsjednik Povjerenstava:

Ravnateljica:
Jelena Plejić Senjanin Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]Objava odluke Povjerenstava za javni poziv 1/2021
Virgil Jureškin / datum: 7. 6. 2021. 13:00

Objava odluke Povjerenstava za javni poziv 1/2021

 

 

OSNOVNA ŠKOLA

MAJSTORA RADOVANA

TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

 

Trogir, 7. 6. 2021.

 

Na temelju čl. 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (N.N. 67/14,81/15, 53/21), Povjerenstvo za provođenje izvanučioničke nastave objavljuje

 

ODLUKU O ODABIRU

ponuda potencijalnih davatelja usluga  za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika

 4. c, d razreda

 

 

            Na sastanku Povjerenstva  održanom 7. 6. 2021.  za potencijalne davatelje usluga za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika 4. c, d razreda Osnovne škole Majstora Radovana Trogir odredište Hrvatsko zagorje,  odabrane su tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima kako sljedi:

 

 1. Magellan, Split
 2. F-tours, Split
 3. Eridan, Kaštel Stari

 

 

Pozivaju se predstavnici odabranih putničkih agencija na predstavljanje ponuda na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati 11. 6 2021. u 17,15 sati u Osnovnoj školi Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12 . Vrijeme predstavljanja je 10-15 minuta za svakog ponuditelja.

 

Predsjednik Povjerenstava: Ravnateljica:
Jela Alajbeg Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE UČENIKA 4. A I 4. B RAZREDA
Virgil Jureškin / datum: 2. 6. 2021. 15:03

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014, 81/15, 53/21) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

VIŠEDNEVNE  IZVANUČIONIČKE NASTAVE

UČENIKA 4. A I 4. B RAZREDA

 

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu na e-mail adresu : ured@os-mradovana-trogir.skole.hr

 

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

 

 

Klasa: 602-01/21-01-183

Urbroj: 2184-19-01-20-3

Trogir, 2. 6. 2020.

Ravnateljica:

Zorana Brodarić, prof.

     

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE UČENIKA 4. C I 4. D RAZREDA
Virgil Jureškin / datum: 1. 6. 2021. 16:47

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014, 81/15, 53/21) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

VIŠEDNEVNE  IZVANUČIONIČKE NASTAVE

UČENIKA 4. C I 4. D RAZREDA

 

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu na e-mail adresu : ured@os-mradovana-trogir.skole.hr

 

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

 

 

Klasa: 602-01/21-01-183

Urbroj: 2184-19-01-20-3

Trogir, 1. 6. 2020.

Ravnateljica:

Zorana Brodarić, prof.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 


[OPŠIRNIJE]ODLUKA O ODABIRU
Virgil Jureškin / datum: 17. 2. 2020. 10:19

OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

Trogir, 17. 2. 2020.

 

ODLUKU O ODABIRU

davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika izborne nastave njemačkog jezika

 

 

Na roditeljskom sastanku učenika izborne nastave njemačkog jezika održanom dana  

14. 2. 2020. za davatelja usluga za organizaciju višednevne učioničke nastave izabrana je većinom glasova agencija F-tours, Split.

Predsjednica Povjerenstava:

Ravnatelj:

Jasenka Brkić Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]Objava odluke Povjerenstava za javni poziv 4-19/20
Virgil Jureškin / datum: 12. 2. 2020. 13:45

OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

 

Trogir, 11. 2. 2020.

 

Na temelju čl. 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (N.N. 67/14.,81/15), Povjerenstvo za provođenje izvanučioničke nastave objavljuje

 

ODLUKU O ODABIRU

ponuda potencijalnih davatelja usluga  za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika izborne nastave njemačkog jezika

 

 

            Na sastanku Povjerenstva  održanom 11. 2. 2020.  za potencijalne davatelje usluga za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika izborne nastave njemačkog jezika  Osnovne škole Majstora Radovana Trogir odredište Njemačka,  odabrane su tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima kako sljedi:

 

 1. Kvarner express, Split
 2. F-Tours, Split
 3. Magelan, Split

 

Pozivaju se predstavnici odabranih putničkih agencija na predstavljanje ponuda na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati 14. 2. 2020. u 17,45 sati u Osnovnoj školi Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12 . Vrijeme predstavljanja je 10-15 minuta za svakog ponuditelja.

Predsjednik Povjerenstava: Ravnateljica:
Jasenka Brkić Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE UČENIKA IZBORNE NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA
Virgil Jureškin / datum: 27. 1. 2020. 09:45

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014 i 81/15) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

VIŠEDNEVNE  IZVANUČIONIČKE NASTAVE

UČENIKA IZBORNE NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA

 

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV – NE OTVARAJ“ na adresu : Osnovna škola Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12, 21220 TROGIR.

 

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

 

 

Klasa: 602-02/20-01-58

Urbroj: 2184-19-01-20-3

Trogir, 27. 1. 2020.

Ravnateljica:

 

Zorana Brodarić, prof.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


[OPŠIRNIJE]Odluka o odabiru davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 4. a, b, c i d razreda
Virgil Jureškin / datum: 18. 12. 2019. 17:18

OSNOVNA ŠKOLA

MAJSTORA RADOVANA

TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

 

Trogir, 16. 12. 2019.

 

 

 

ODLUKU O ODABIRU

davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 4. a, b, c i d razreda

 

 

Na roditeljskom sastanku učenika 4. a, b, c i d  razreda održanom dana 16. 12. 2019.    za davatelja usluga za organizaciju višednevne učioničke nastave izabrana je većinom glasova agencija Eridan iz Kaštel Starog.

 

Predsjednica Povjerenstava:

Ravnatelj:

Antonela Guina

Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]Objava odluke Povjerenstava za javni poziv 3-19/20
Virgil Jureškin / datum: 5. 12. 2019. 12:58

OSNOVNA ŠKOLA

MAJSTORA RADOVANA

TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

 

Trogir, 5. 12. 2019.

 

Na temelju čl. 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (N.N. 67/14.,81/15), Povjerenstvo za provođenje izvanučioničke nastave objavljuje

 

ODLUKU O ODABIRU

ponuda potencijalnih davatelja usluga  za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika

 4. a, b, c, d razreda

 

 

            Na sastanku Povjerenstva  održanom 4. 12. 2019.  za potencijalne davatelje usluga za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika 4. a, b, c, d razreda Osnovne škole Majstora Radovana Trogir odredište Hrvatsko zagorje,  odabrane su tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima kako sljedi:

 

 1. Magellan, Split
 2. Vip travel, Split
 3. Eridan, Kaštel Stari

 

 

Pozivaju se predstavnici odabranih putničkih agencija na predstavljanje ponuda na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati 16. 12. 2019. u 18,00 sati u Osnovnoj školi Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12 . Vrijeme predstavljanja je 10-15 minuta za svakog ponuditelja.

 

 

Predsjednik Povjerenstava: Ravnateljica:
Antonela Guina Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]Obavijest o odgodi javnog otvaranja ponuda
Virgil Jureškin / datum: 27. 11. 2019. 09:00

OBAVIJEST

o odgodi javnog otvaranja ponuda

 

Obavještavamo ponuditelje po javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave broj 3-19/20 da se otvaranje ponuda neće održati dana 28. 11. 2019. s početkom u 13,30 sati.

Javno otvaranje pristiglih ponuda održat će se 4. 12. 2019. s početkom u 13,30 sati u prostorijama škole.  

 

Predsjednica Povjerenstva:

Antonela Guina

 

 


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE UČENIKA 4. A, B, C, D RAZREDA
Virgil Jureškin / datum: 12. 11. 2019. 08:45

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014 i 81/15) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

VIŠEDNEVNE  IZVANUČIONIČKE NASTAVE

UČENIKA 4. A, B, C, D RAZREDA

 

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV – NE OTVARAJ“ na adresu : Osnovna škola Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12, 21220 TROGIR.

 

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

 

 

Klasa: 602-02/19-01-487

Urbroj: 2184-19-01-19-3

Trogir, 12. 11. 2019.

Ravnateljica:

Zorana Brodarić, prof.

OBRAZAC POZIVA


[OPŠIRNIJE]Odluka o odabiru davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 7. c i d razreda
Virgil Jureškin / datum: 8. 11. 2019. 10:04

OSNOVNA ŠKOLA

MAJSTORA RADOVANA

TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

 

Trogir, 7. 11. 2019.

 

 

 

ODLUKU O ODABIRU

davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 7. c i d razreda

 

 

Na roditeljskom sastanku učenika 7. c i  d razreda održanom dana 7. 11. 2019.  u 18,00 sati  za davatelja usluga za organizaciju višednevne učioničke nastave izabrana je većinom glasova agencija Magellan  iz Splita.

 

Predsjednica Povjerenstava:

Ravnatelj:

Anita Brodarić

Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]ODLUKA O ODABIRU davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 7. a i b razreda
Virgil Jureškin / datum: 31. 10. 2019. 12:29

OSNOVNA ŠKOLA

MAJSTORA RADOVANA

TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

 

Trogir, 29. 10. 2019.

 

 

 

ODLUKU O ODABIRU

davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 7. a i b razreda

 

 

Na roditeljskom sastanku učenika 7. a i b razreda održanom dana 29. 10. 2019.  u 17,45 sati  za davatelja usluga za organizaciju višednevne učioničke nastave izabrana je većinom glasova agencija F- tours  iz Splita.

 

Predsjednica Povjerenstava: Ravnatelj:
Marijana Modrić  Zorana Brodarić, prof.

 

                                                              

                                                                              


[OPŠIRNIJE]Objava odluke Povjerenstava za javni poziv 2-19/20
Virgil Jureškin / datum: 31. 10. 2019. 12:21

OSNOVNA ŠKOLA

MAJSTORA RADOVANA

TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

 

Trogir, 30. 10. 2019.

 

Na temelju čl. 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (N.N. 67/14.,81/15), Povjerenstvo za provođenje izvanučioničke nastave objavljuje

 

ODLUKU O ODABIRU

ponuda potencijalnih davatelja usluga  za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika 7. c i  7. d razreda

 


[OPŠIRNIJE]Objava odluke Povjerenstava za javni poziv 1-19/20
Virgil Jureškin / datum: 22. 10. 2019. 09:32
 
OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
TROGIR
Ul. dr. Franje Tuđmana 12
 
Trogir, 21. 10. 2019.
 
Na temelju čl. 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (N.N. 67/14.,81/15), Povjerenstvo za provođenje izvanučioničke nastave objavljuje
 
ODLUKU O ODABIRU
ponuda potencijalnih davatelja usluga  za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika 7. a i  7. b razreda
 
 
Na sastanku Povjerenstva  održanom 21. 10. 2019.  za potencijalne davatelje usluga za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika 7. a i 7. a   razreda Osnovne škole Majstora Radovana Trogir odredište Istra,  odabrane su tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima kako sljedi:
 
1. Eridan, Kaštel Stari
2. F-Tours, Split
3. Magelan, Split
 
Pozivaju se predstavnici odabranih putničkih agencija na predstavljanje ponuda na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati 29. 10. 2019. u 17,45 sati u Osnovnoj školi Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12 . Vrijeme predstavljanja je 10-15 minuta za svakog ponuditelja.
 
 
Predsjednik povjerenstva: Ravnateljica:
Marijana Modrić Zorana Brodarić, prof.

[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE UČENIKA 7. C i D RAZREDA
Virgil Jureškin / datum: 14. 10. 2019. 14:46

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014 i 81/15) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

VIŠEDNEVNE  IZVANUČIONIČKE NASTAVE

UČENIKA 7. C i D. RAZREDA

 

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV – NE OTVARAJ“ na adresu : Osnovna škola Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12, 21220 TROGIR.

 

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

 

 

Klasa: 602-02/19-01-486

Urbroj: 2184-19-01-19-3

Trogir, 14. 10. 2019.

Ravnateljica:

Zorana Brodarić, prof.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST
Virgil Jureškin / datum: 3. 10. 2019. 11:29

Povodom Dana neovisnosti, 8. listopada, nastave neće biti ni u ponedjeljak, 7. listopada.

Svima želim sretan Dan neovisnosti Republike Hrvatske!

 

                                                                 Ravnateljica:
  Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE UČENIKA 7. A I B. RAZREDA
Virgil Jureškin / datum: 3. 10. 2019. 09:32

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014 i 81/15) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

VIŠEDNEVNE  IZVANUČIONIČKE NASTAVE

UČENIKA 7. A I B. RAZREDA

 

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV – NE OTVARAJ“ na adresu : Osnovna škola Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12, 21220 TROGIR.

 

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

 

Klasa: 602-02/19-01-484 Ravnateljica:
Urbroj: 2184-19-01-19-3 Zorana Brodarić, prof.
Trogir, 3. 10. 2019.  

 

Obrazac_poziva_za_organizaciju_visednevne_izvanucionicke_nastave

 

 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]Odluka o odabiru davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika izborne nastave iz talijanskog jezika od 5.-8. razreda
Virgil Jureškin / datum: 1. 4. 2019. 18:00

OSNOVNA ŠKOLA

MAJSTORA RADOVANA

TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

 

Trogir, 28. 3. 2019.

 

 

 

ODLUKU O ODABIRU

davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika izborne nastave iz talijanskog jezika od 5.-8.  razreda

 

 

Na roditeljskom sastanku učenika izborne nastave iz talijanskog jezika od 5.-8. razreda održanom dana 28. 3. 2019.  u 18,00 sati  za davatelja usluga za organizaciju višednevne učioničke nastave izabrana je većinom glasova agencija F- TOURS  iz Splita.

 

 

 

Predsjednica Povjerenstava:                                                              Ravnatelj:

 

Anita Brodarić                                                                                    Zorana Brodarić, prof.


[OPŠIRNIJE]ODLUKA O ODABIRU
Virgil Jureškin / datum: 19. 3. 2019. 11:49

OSNOVNA ŠKOLA

MAJSTORA RADOVANA

TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

 

Trogir, 18. 3. 2019.

 

 

 

ODLUKU O ODABIRU

davatelja usluga za višednevnu učioničku nastavu učenika 7. a,b,c i d  razreda

 

 

Na roditeljskom sastanku učenika 7. a,b,c i d razreda održanom dana 18. 3. 2019.  u 18,30 sati  za davatelja usluga za organizaciju višednevne učioničke nastave izabrana je većinom glasova agencija ERIDAN  iz Kaštel Starog.

 

 

 

Predsjednica Povjerenstava:                                                              Ravnateljica:

                                                                                                          

Marica Tadin                                                                                     Zorana Brodarić, prof.


[OPŠIRNIJE]Objava odluke Povjerenstava za javni poziv 4-18/19
Virgil Jureškin / datum: 15. 3. 2019. 09:00

OSNOVNA ŠKOLA

MAJSTORA RADOVANA

TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

 

Trogir, 14. 3. 2019.

 

Na temelju čl. 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (N.N. 67/14.,81/15), Povjerenstvo za provođenje izvanučioničke nastave objavljuje

 

ODLUKU O ODABIRU

ponuda potencijalnih davatelja usluga  za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika izborne nastave iz talijanskog jezika od 5.-8. razreda

 

 

            Na sastanku Povjerenstva  održanom 14. 3. 2019.  za potencijalne davatelje usluga za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika izborne nastave iz talijanskog jezika od 5.-8.  razreda Osnovne škole Majstora Radovana Trogir odredište Italija,  odabrane su tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima kako sljedi:

 

 1. F-tours, Split
 2. Perla svjetska putovanja, Imotski
 3. Eridan, Kaštel Stari

 

Pozivaju se predstavnici odabranih putničkih agencija na predstavljanje ponuda na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati 28. 3. 2019. u 18,00 sati u Osnovnoj školi Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12 .

 

 

 

 

Predsjednik Povjerenstava:

                                                                                                           Ravnateljica:

 

Anita Brodarić                                                                                           Zorana Brodarić, prof.


[OPŠIRNIJE]Objava odluke Povjerenstava za javni poziv 3-18/19
Virgil Jureškin / datum: 11. 3. 2019. 13:43

Objava odluke Povjerenstava za javni poziv 3-18/19

 

 

OSNOVNA ŠKOLA

MAJSTORA RADOVANA

TROGIR

Ul. dr. Franje Tuđmana 12

 

Trogir, 8. 3. 2019.

 

Na temelju čl. 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (N.N. 67/14.,81/15), Povjerenstvo za provođenje izvanučioničke nastave objavljuje

 

ODLUKU O ODABIRU

ponuda potencijalnih davatelja usluga  za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika 7. a, b,c i d  razreda

 

 

            Na sastanku Povjerenstva  održanom 8. 3. 2019.  za potencijalne davatelje usluga za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika 7.a, b, c i d  razreda Osnovne škole Majstora Radovana Trogir odredište Istra,  odabrane su tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima kako sljedi:

 

 1. Vip travel, Split
 2. Kvarner express, Split
 3. Eridan, Kaštel Stari

 

Pozivaju se predstavnici odabranih putničkih agencija na predstavljanje ponuda na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati 18. 3. 2019. u 18,30 sati u Osnovnoj školi Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12 .

 

 

 

 

Predsjednik Povjerenstava:

                                                                                                           Ravnateljica:

 

Marica Tadin                                                                         Zorana Brodarić, prof.


[OPŠIRNIJE]RSS


Objava odluke Povjerenstva IUN za 7. razred
Objava odluke Povjerenstva IUN za 4. razred
Javni poziv - IUN za učenike 7. razreda

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014 i 81/15) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

VIŠEDNEVNE  IZVANUČIONIČKE NASTAVE

UČENIKA 7.c i d  RAZREDA

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV – NE OTVARAJ“ na adresu : Osnovna škola Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12, 21220 TROGIR.

 

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

 

Klasa: 602-02/15-01-592

Urbroj: 2184-19-01-15-2

Trogir, 30.11.2015.

Ravnatelj:

Vilko Stojan, prof.

Objava odluke povjerenstva IUN za 7. razred
Javni poziv - IUN za učenike 4.razreda

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014 i 81/15) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

VIŠEDNEVNE  IZVANUČIONIČKE NASTAVE

UČENIKA 4.a,b,c i d  RAZREDA

 

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV – NE OTVARAJ“ na adresu : Osnovna škola Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12, 21220 TROGIR.

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

Klasa: 602-02/15-01-574

Urbroj: 2184-19-01-15-2

Trogir, 23.11.2015.

Ravnatelj:

Vilko Stojan, prof.

 

 

Javni poziv za organizaciju Višednevne izvanučioničke nastave Učenika 7.a i 7.b razreda
Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave
Objava odluke Povjerenstva IUN za 6.razred
Objava odluke Povjerenstva IUN za 2.razred
Objava odluke Povjerenstva IUN za 5.razred
Objava odluke Povjerenstva IUN za 6.razred
Javni pozivi - IUN za učenike 6. razreda

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

JEDNODNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE 

UČENIKA 6.c i d RAZREDA

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV – NE OTVARAJ“ na adresu : Osnovna škola Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12, 21220 TROGIR.

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

Klasa: 602-02/15-01-245

Urbroj: 2184-19-01-15-2

Trogir, 21.05.2015.

Ravnatelj:

Vilko Stojan, prof.

Javni pozivi - IUN za učenike 2. razreda

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

JEDNODNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

UČENIKA 2.a i b RAZREDA

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV – NE OTVARAJ“ na adresu : Osnovna škola Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12, 21220 TROGIR.

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

Klasa: 602-02/15-01-240

Urbroj: 2184-19-01-15-2

Trogir, 21.05.2015.

Ravnatelj:

Vilko Stojan, prof.

Objava odluke Povjerenstva IUN za 3.razred
Javni pozivi - IUN za učenike 6. razreda

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

JEDNODNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE 

UČENIKA 6.A I B  RAZREDA

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV – NE OTVARAJ“ na adresu : Osnovna škola Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12, 21220 TROGIR.

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

Klasa: 602-02/15-01- 227

Urbroj: 2184-19-01-15-2

Trogir, 18.05.2015.

Ravnatelj:

Vilko Stojan, prof.

Javni pozivi - IUN za učenike 5. razreda

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

JEDNODNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE 

UČENIKA 5.a, b, c  RAZREDA

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV – NE OTVARAJ“ na adresu : Osnovna škola Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12, 21220 TROGIR.

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

Klasa: 602-02/15-01- 226

Urbroj: 2184-19-01-15-2

Trogir, 18.05.2015.

Ravnatelj:

Vilko Stojan, prof.

Objava odluke Povjerenstva IUN za 8.razred
Javni pozivi - IUN za učenike 3. razreda

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

JEDNODNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

UČENIKA 3. a, b, c i d  RAZREDA

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV – NE OTVARAJ“ na adresu : Osnovna škola Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12, 21220 TROGIR.

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

 

Klasa: 602-02/15-01- 200

Urbroj: 2184-19-01-15-2

Trogir, 08.05.2015.

Ravnatelj:

Vilko Stojan, prof.

Javni pozivi - IUN za učenike 8. razreda

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

JEDNODNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

UČENIKA 8.a i 8.b RAZREDA

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV – NE OTVARAJ“ na adresu : Osnovna škola Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12, 21220 TROGIR.

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

Klasa: 602-02/15-01- 187

Urbroj: 2184-19-01-15-2

Trogir, 27. 04. 2015.

Ravnatelj:

Vilko Stojan, prof.

Objava odluke Povjerenstva IUN za 7.razred
Objava odluke Povjerenstva IUN za 4.razred
Javni pozivi - IUN za učenike 7. razreda
Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje 
 
JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU
VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE 
UČENIKA 7.c i 7.d RAZREDA
 
Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u priloženom obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV – NE OTVARAJ“ na adresu : Osnovna škola Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12, 21220 TROGIR.
Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.
 
Klasa: 602-02/15-01- 55
Urbroj: 2184-19-01-15-2
Trogir, 29.01.2015..
 
Ravnatelj:
 
Vilko Stojan, prof.
Javni pozivi - IUN za učenike 4. razreda
Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje 
JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU
VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE 
UČENIKA 4.a i 4.b RAZREDA
 
Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u priloženom obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV – NE OTVARAJ“ na adresu: Osnovna škola Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12, 21220 TROGIR. 
Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.
 
Klasa: 602-02/15-01- 56
Urbroj: 2184-19-01-15-2
Trogir, 29.01.2015.
 
Ravnatelj:
 
Vilko Stojan, prof.
Objava odluke Povjerenstva IUN za 7.razred - izbor agencije
Obavijest o poništenju natječaja
Obavještavamo da se javni poziv za višednevnu učioničku nastavu objavljen 29.12.2014. pod brojem 2/14 poništava, te se objavljuje novi poziv za isto.
 
Povjerenstvo
Javni pozivi - IUN za učenike 7.razreda
Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje 
 
 
JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU
 
VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE 
 
UČENIKA 7.a i 7.b RAZREDA
 
 
Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u priloženom obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV – NE OTVARAJ“ na adresu: Osnovna škola Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12, 21220 TROGIR.
Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.
 
 
Klasa: 602-02/14-01- 563
Urbroj: 2184-19-01-14-2
Trogir, 29.12.2014.
 
Ravnatelj:
 
Vilko Stojan, prof.
Javni pozivi - IUN za učenike 4.razreda

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014) Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

UČENIKA 4.C, 4.D I 4.E RAZREDA

 

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka  naznačenog u priloženom obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV – NE OTVARAJ“ na adresu : Osnovna škola Majstora Radovana, Ul. dr. Franje Tuđmana 12, 21220 TROGIR.

 

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

 

 

Klasa: 602-02/14-01- 551

Urbroj: 2184-19-01-14-2

Trogir, 10.12.2014.

Ravnatelj: 

Vilko Stojan, prof.

 

 

preskoči na navigaciju